Tips til god genkendelse

Dictus Classic

Det er vigtigt, at du lærer at diktere, så Dictus Classic har de bedste muligheder for at genkende dig.

Her er nogle gode råd til, hvad du skal være opmærksom på. I starten har du måske brug for at diktere langsomt, men hen ad vejen falder det helt naturligt at diktere klart og tydeligt, og så vil tempoet stige.

Du skal øve dig

Ligesom når du anskaffer andre IT-programmer, så skal du øve dig i at bruge Dictus Classic. Et godt råd kan være at øve sig på én sætning ad gangen. Sig fx. “Jeg går en tur i skoven med min hund“. Måske genkender Dictus Classic ikke helt præcist. Så kan du gentage sætningen indtil den genkendes korrekt. På samme måde kan det være en god ide at diktere andre sætninger, indtil man har en god fornemmelse for hvordan man bedst dikterer.

Dikter i talesprog

Vær opmærksom på, at Dictus Classic er trænet til at forstå talesprog, og at der på dansk er stor forskel på hvordan ord skrives og hvordan de udtales. Du skal udtale ordene tydeligt, men udtal ikke ordene, som de skrives!

Tag fx. udtrykket ”Kære mor”. Hvis du begynder at udtale stavelserne tydeligt som “kæ-re mor“, så kan Dictus Classic slet ikke forstå, hvad du siger. På dansk udtales det faktisk noget i retning af “kæer mor“. Siger du dette burde Dictus Classic forstå dig præcist hver gang.

I Dictus Classic under knappen ”Tilføj/slet ord” og dernæst under rediger lydskrift kan du (hvis du forstår lydskrift) se hvordan ordene skal udtales.

Vigtigt med god mikrofon

Det er vigtigt at lydkvaliteten er god for at få god genkendelse. Der må ikke være susen eller brummen i lyden. Dårlig lydkvalitet er skadelig for genkendelsen. De indbyggede mikrofoner i bærbare computere er absolut ikke tilstrækkelige.

Vi anbefaler, at du anskaffer et af de headset, som findes på bestillingssiden, da de er testet og fundet velegnet.

Se vores instruktionsvideoer, der fortæller om brugen af Dictus Classic og som viser nogle af de særlige funktioner, som findes i programmet.

Mikrofonindstilling er vigtig

Hvis genkendelsen pludselig bliver dårligere end den plejer, kan det være fordi du sidder i nye omgivelser. Er der en anden baggrundsstøj, folk i lokalet eller har du skiftet mikrofon, så er det en god ide at gennemgå “Mikrofonindstilling”.

Sluk mikrofonen mens du tænker

Tænk på hvordan fx læger og advokater bruger en diktafon! De har slukket mikrofonen mens de overvejer hvad de skal sige. Derefter tænder de mikrofonen og dikterer, og så slukker de igen, osv. På den måde undgår du, at Dictus Classic “hører” baggrundsstøj, “øh, bøh” lyde, som resulterer i vrøvl på skærmen. Hvis du benytter et Plantronics/Poly headset med afbryder på ledningen, anbefaler vi at bruge denne.

Brug funktionen “Tilføj ord fra dokumenter”

Denne funktion kan give betydelige forbedringer i genkendelsen. Den ikke alene tilføjer ekstra ord til ordbogen, men den træner også sprogmodellen med de vendinger og sætninger, der er brugt i dokumentet. Herved bliver Dictus Classic bedre til at genkende denne type af dokumenter.

Prøv at undgå ord du ved ikke findes i ordbogen

Ordbogen indeholder de ca. 64.000 almindeligste danske ord men ikke fx specielle navne og vendinger. Efter lidt tids brug af Dictus Classic får du nogenlunde en fornemmelse for hvad der ligger i ordbogen.

Problemet med at bruge ord, der ikke findes i ordbogen, er at det let giver flere forkerte ord, da Dictus Classic dels vælger det der matcher bedst, og dels statistikken bliver helt forkert.

Hvis du ikke kan bruge et alternativt ord eller vending, så kan du prøve at bruge følgende forslag: hold en lille pause før det specielle ord så f.eks. dit eget navn så igen en lille pause før du fortsætter dikteringen. Du er så nødt til manuelt at rette dokumentet op bagefter. Hvis du så bruger funktionen ”Tilføj ord fra dokumenter” kender Dictus Classic ordene til næste gang du dikterer.