Styrk din undervisning med Dictus

Digitalt dansk • Læremiddel • Fokus på sprog

Fonitterne

Fonitterne er et digitalt læringsspil udviklet af Dictus ApS i samarbejde med logopæder og lingvister. Spillet henvender sig til børn mellem 3 – 8 år og kan anvendes af pædagoger og lærere, som beskæftiger sig med børns sprogudvikling. Fagligheden er i fokus og der ligger mange udviklingstimer bag spillet, som er dansk produceret.

Daginstitutionsområdet og indskolingen

Med de sproglige læringsmål på daginstitutionsområdet og i indskolingen kan det digitale læringspil fonitterne med fordel anvendes i forbindelse med det sproglige udviklingsarbejde. Med fonitterne har talepædagoger, pædagoger og lærere en unik mulighed for at tilrettelægge et træningsprogram for det enkelte barn og styrke barnets sproglige kompetencer.

Evaluering og progression

Spillet er bygget op omkring P.O.P.T. – metoden og træner barnets fonologiske bevidsthed gennem en række lytte -, skelne-, og udtaleøvelser. Med lærermodulet som er udviklet til spillet, kan barnets pædagoger og lærere danne sig et overblik over, hvilke sproglige udfordringer der er særlig vanskelige for det enkelte barn. Lærermodulet giver således mulighed for en individuel målrettet indsats. Lærermodulet giver desuden mulighed for evaluering undervejs og for, at pædagoger og lærere kan følge med i barnets progression.

Panda Lytteskriver

Panda Lytteskriver forhandles nu af Forlaget Pøhler. Klik på knappen forneden for at læse mere om Panda Lytteskriver.

Panda Lytteskriver

Panda Lytteskriver forhandles nu af Forlaget Pøhler. Klik på knappen forneden for at læse mere om Panda Lytteskriver.

Dictus SUN

Dictus SUN er et digitalt redskab som er udviklet af Dictus ApS i samarbejde med eksperter indenfor området. Programmet henvender sig til elever med dysleksi, svage læsere og andre som har udfordringer ved skriftsproget. Programmet kan bruges i forbindelse med skolearbejde og i hjemmet. Der ligger mange udviklingstimer bag det unikke dansk producerede program.

Elevernes udfordring

Med Dictus SUN har eleverne mulighed for at skrive opgaver selv og arbejde selvstændigt i forhold til fx videns-  og færdighedsmålene indenfor fremstilling og kommunikation. Med Dictus SUN behøver eleverne ikke lade sig begrænse, men i stedet kan de skrive meget mere og styrke de faglige kompetencer.

”..De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, når de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver”

– Bent Saabye Jensen

”…har barnet fonologiske vanskeligheder, kan disse vanskeligheder have negative konsekvenser for barnets tilegnelse af læse- og stavefærdigheder.”

– Carsten Elbro, forsker i læseudvikling

”…ved hjælp af Dictus Talegenkendelsesprogram kan eleven følge med på lige fod med deres klassekammerater”

– Konsulent Hanne Gramstrup Olesen, Kompetencecenter for Læsning Århus.

"Tænk hvis vi havde undervisningsmidler i sprog, matematik, biologi etc., som var lige så gode som ”Pokémon” eller ”World of Warcraft”. Så ville vi få en generation af fagligt dygtige unge."

– Anonym

EdTech

Udvikling af undervisningsteknologi (EdTech) er en af de hurtigst voksende brancher på globalt plan.

Selvom Danmark er godt med i forhold til anvendelse af digitale hjælpemidler, er der stadig et stort uforløst potentiale for EdTech i Danmark. Ud over internetforbindelse og smart devices giver specielt taleteknologi (talegenkendelse og talesyntese) og spiludviklingsplatforme som Unity fantastiske nye muligheder for at udvikle spændende ny EdTech.

Spilificering/gamification

Dictus’ målsætning er at lave digitale undervisningsmidler, der er lige så medrivende og stimulerende som de bedste spil.

Så kan børn spille sig til kompetencer og øve deres færdigheder. Læremidlerne er funderet i evidensbaserede didaktiske metoder for at sikre optimal indlæring. Vi medgiver, at vi ikke kan lave det næste Pokémon som undervisningsmiddel, men vi skal så tæt på som muligt.

Tidlig sprogindsats

En tidlig indsats målrettet sprogudviklingen hos de yngste børn og de mest udsatte børn har stor betydning for deres udvikling af sproglige kompetencer.

Gode sproglige kompetencer i talesprog og skriftsprog er de væsentligste forudsætninger for tilegnelse af færdigheder i skolen – og i livet. Dictus’ mission er derfor at støtte børn i deres tidlige udvikling. Så tidligt som muligt med Fonitterne og LytteSkrivning, men også senere i livet, hvis ordblindheden er meget udtalt, med Dictus tale-til-tekst på PC og Smartphone.