Skræddersyede taleteknologiske applikationer

I Dictus udvikler vi taleteknologiske løsninger som taleassistenter, talegenkendelse og talesyntese, og vi har kompetencerne og teknologien til at sammensætte løsningerne på helt nye måder, der optimerer din forretning.

Dansk taleteknologi – professionel og sikker

Resultaterne opnår vi ved hjælp af softwareudvikling, intelligente algoritmer og dyb maskinlæring (AI). Vi kender taleteknologiernes muligheder og begrænsninger, og vi kan udvikle både store og små specialprogrammer til alle typer kunder, fordi vi selv står for udvikling og vedligeholdelse af den software og lingware (sprogkomponenter), der gør programmerne succesfulde. Vores egne eksperter sørger med andre ord for at tilpasse og udvikle de tekniske såvel som sproglige muligheder. På den måde undgår vi dyre mellemled, hvilket giver dig attraktive priser, større frihed til at integrere taleteknologien i dine egne systemer og høj datasikkerhed.

En taleteknologisk løsning fra Dictus sikrer

  • Øget udbytte af digitaliseringen for din virksomhed
  • Mulighed for fuld integration med de it-systemer, I allerede bruger
  • Hurtigere og mere intuitiv interaktion mellem medarbejdere og it-systemer
  • Udvikling af fagordbøger, så talegenkenderen passer til det sprog, I bruger
  • Den nok bedste dansk talegenkendelse på markedet med en ordbog der løbende opdateres
  • Dansk udvikling, vedligehold og support af vores software
  • Sikkerhed for dine data

Inspirationseksempler

Hvordan kan taleteknologi benyttes til at optimere din virksomhed eller dit arbejdsliv?

Det spørgsmål forsøger vi at hjælpe dig til at besvare gennem nedenstående eksempler på applikationer, vi allerede har udviklet, og eksempler på preto- og prototyper, som vi har udviklet til afprøvning af fagspecifikke taleassistenter. Fagspecifikke taleassistenter adskiller sig fra generelle taleassistenter som Siri, Google Assistant, Alexa m.fl., ved at de specialiseres til at udføre konkrete opgaver, som gør din arbejdsdag nemmere og mere effektiv.

Talesortering

Hos PostNord i Danmark ”Voices” ca. 300.000 forsendelser pr. døgn med Dictus’ talegenkendelsesapplikation. Systemet er så robust, at det selv i støjfyldte omgivelser kan genkende samtlige 50.000 unikke vejnavne i Danmark, uanset om medarbejderen taler med dialekt eller slet ikke har dansk som modersmål. Omkring 1.000 brugere fordelt på 350 arbejdsstationer benytter taleassistenten, og alle er kommet i gang efter blot få minutters instruktion. Dette er et godt eksempel på styrken ved kombination af menneske og computer. En væsentlig faktor for succes er kundens store logistiske overblik og mod til at gå nye veje. Læs mere om talesortering i PostNord her.

Referatskrivningssystem

Dictus har udviklet den nye danske talegenkender Dictus SUN og optimeret den til fagsproget på Christiansborg, så antallet af genkendelsesfejl er blevet halveret i forhold til det system, der blev brugt tidligere. Vi har integreret talegenkenderen dybt i Folketingets referatskrivningssystem, så den foruden selve skriveprocessen også understøtter annotering, workflow, publicering m.m. Til løsningen har vi desuden udviklet et ordbogsadministrationsværktøj, så de sprogansvarlige i Folketinget selv kan vedligeholde og udvide fagordbog og leksikon.

Referatskrivningssystem

Dictus har udviklet den nye danske talegenkender Dictus SUN og optimeret den til fagsproget på Christiansborg, så antallet af genkendelsesfejl er blevet halveret i forhold til det system, der blev brugt tidligere. Vi har integreret talegenkenderen dybt i Folketingets referatskrivningssystem, så den foruden selve skriveprocessen også understøtter annotering, workflow, publicering m.m. Til løsningen har vi desuden udviklet et ordbogsadministrationsværktøj, så de sprogansvarlige i Folketinget selv kan vedligeholde og udvide fagordbog og leksikon.

Taledialog til Servicerobot

Den stigende levealder i vesten betyder, at der er et konstant voksende behov for hjælp til de ældre i samfundet. Dictus indgår i et ”Grand Solutions”-projekt om udvikling af en servicerobot, der skal assistere på et plejecenter med f.eks. at køre ud med affald og vasketøj samt guide de ældre. Projektet ledes af SDU. Dictus’ rolle er at sikre dansk talegenkendelse og dansk talesyntese af høj kvalitet i de taledialoger, der udgør en del af interaktionen mellem robotten og de mennesker der omgiver den, primært plejepersonalet og i mindre grad de ældre.

Dictus har udviklet plug-ins til dansk talegenkendelse og dansk talesyntese til open source-projektet DialogOS. Disse plug-ins giver mulighed for at implementere inkrementel dialog, hvor brugeren og robotten kan reagere umiddelbart og afbrydes med talekommandoer.

Live undertekstning

Fra september 2019 er det et krav, at alle videoer på offentlige hjemmesider skal være undertekstede, og der er derfor et stort behov for automatisk undertekstning af videoer.

I tæt samarbejde med Folketings TV har Dictus afprøvet mulighederne for at auto-transskribere talerne direkte fra talerstolen i folketingssalen. Resultatet blev overvældende godt, selvom der stadig er enkelte fejl i genkendelsen.

Live undertekstning

Fra september 2019 er det et krav, at alle videoer på offentlige hjemmesider skal være undertekstede, og der er derfor et stort behov for automatisk undertekstning af videoer.

I tæt samarbejde med Folketings TV har Dictus afprøvet mulighederne for at auto-transskribere talerne direkte fra talerstolen i folketingssalen. Resultatet blev overvældende godt, selvom der stadig er enkelte fejl i genkendelsen.

Tandlægeregistrering

Når en tandlæge undersøger dine tænder, fx for paradentose, foregår registreringen af målingerne gerne ved, at der sidder en ekstra assistent og indtaster værdierne i journalen. Alternativt skal den der foretager selve undersøgelsen selv stå for journaliseringen og dermed afbryde undersøgelsen undervejs og skifte mellem patient og tastatur.

Hos Dictus har vi lavet en løsning, hvor de målte værdier kan indtales direkte i journaliseringssystemet af tandlægen selv, der har mulighed for at se værdierne dukke op på skærmen foran dem. Taleassistenten er udviklet i samarbejde med firmaet Plandent, der også sælger løsningen.

SOSU Taleassistent

Dokumentation i den danske hjemmepleje tager tid fra de varme hænder. Dokumentationen er måske ikke omfattende, men især for personer med skrivevanskeligheder er det tidsmæssigt og mentalt en stor opgave.

Dictus har i to testforløb afprøvet brugen af taleteknologi til indtaling af dokumentation og til oplæsning af tekster. Blandt de ansatte har der været stor begejstring for en mulighed, hvor tale erstatter det skriftlige arbejde. I samarbejde med Køge Kommune har vi bl.a. udviklet en prototype på en mobil-app til SOSU-medarbejdere. App’en giver medarbejderne mulighed for at forberede sig på vej til den ældre, ved at få oplæst dagens opgaver, noter m.m., og for at indtale dokumentation efter endt besøg. Efterfølgende konverteres indtalingerne til tekst ved hjælp af stemmegenkendelse software, så det er klar til omsorgssystemet.

SOSU Taleassistent

Dokumentation i den danske hjemmepleje tager tid fra de varme hænder. Dokumentationen er måske ikke omfattende, men især for personer med skrivevanskeligheder er det tidsmæssigt og mentalt en stor opgave.

Dictus har i to testforløb afprøvet brugen af taleteknologi til indtaling af dokumentation og til oplæsning af tekster. Blandt de ansatte har der været stor begejstring for en mulighed, hvor tale erstatter det skriftlige arbejde. I samarbejde med Køge Kommune har vi bl.a. udviklet en prototype på en mobil-app til SOSU-medarbejdere. App’en giver medarbejderne mulighed for at forberede sig på vej til den ældre, ved at få oplæst dagens opgaver, noter m.m., og for at indtale dokumentation efter endt besøg. Efterfølgende konverteres indtalingerne til tekst ved hjælp af stemmegenkendelse software, så det er klar til omsorgssystemet.

Talestyring af medicinsk udstyr

Når læger eller andre ansatte i sundhedssystemet skal benytte instrumenter som scanner, desinficeringsudstyr m.m., er det ofte en udfordring motorisk og hygiejnemæssigt at skifte mellem instrument og tastatur. Dictus har i samarbejde med sygehuse samt en leverandør af medicinsk udstyr udviklet løsninger med talestyring, der gør det muligt at talekommandere instrumenter uden brug af tastatur, mus eller touchskærm.

Simultantekstning på landsdækkende TV

På de landsdækkende TV-kanaler DR og TV2, er der i aftalen med staten en forpligtigelse til at undertekste udsendelser, specielt nyheder. Live-indslag der ikke kan undertekstes på forhånd skal derfor livetekstes, eller simultantekstes, som det hedder i branchen. Dictus leverer den softwareløsning, der giver mulighed for at simultantekste ved hjælp af tale-til-tekst, så teksten vises med kun få sekunders forsinkelse.

Simultantekstning på landsdækkende TV

På de landsdækkende TV-kanaler DR og TV2, er der i aftalen med staten en forpligtigelse til at undertekste udsendelser, specielt nyheder. Live-indslag der ikke kan undertekstes på forhånd skal derfor livetekstes, eller simultantekstes, som det hedder i branchen. Dictus leverer den softwareløsning, der giver mulighed for at simultantekste ved hjælp af tale-til-tekst, så teksten vises med kun få sekunders forsinkelse.

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde dig