Taleteknologi i kommuner og regioner

Brug færre ressourcer på dokumentation

Rigtig mange danske offentlige institutioner er fanget i et dilemma mellem behovet for god og nødvendig dokumentation på den ene side og frigørelse af arbejdstid til borgernære kontakter og opgaver på den anden. Selvom Dictus SUN tale-til-tekst ikke kan løse denne udfordring direkte, så kan brugen af programmet reducere ressourceforbruget til dokumentation væsentligt.

Hurtigere, lettere og mere korrekt

Med tale-til-tekst kan den skriftlige dokumentation gøres hurtigere, lettere og mere korrekt:

  • Hurtigere: Det er hurtigere at tale end at skrive, og med Dictus SUN vil du typisk kunne halvere den tid, du normalt bruger på at skrive
  • Lettere: Dictus SUN gør det lettere at skrive, dels fordi kroppen slipper for de belastninger, der er forbundet med manuelt tastearbejde, og dels fordi eventuelle skrivevanskeligheder nu ikke længere behøver være en udfordring i arbejdsdagen
  • Korrekt: Vores tale-til-tekst inkluderer det danske sprogs almene ordforråd, og vores mangeårige erfaring og stærke dansksproglige kompetencer sikrer genkendelse af ord med uregelmæssige udtaler, udtalevarianter m.m. – på den måde undgår du stave- og slåfejl. Vi konstruerer desuden fagordbøger, så genkendelsen er optimal inden for dit fagsprog

Referencer

Folketingets administration

der har benyttet talegenkendelse fra Dictus til referatskrivning i mere end 12 år

DR og TV2

der har benyttet talegenkendelse til simultantekstning fra Dictus i ca. 15 år

I kommuner og regioner

hvor et stort antal enkeltpersoner og skoler har benyttet Dictus (PC) til personer med skrivevanskeligheder i mere end 10 år

Barrierer for succes med talegenkendelse

I Dictus har vi mange års erfaring med at indføre taleteknologi i både store og små virksomheder. Vi oversælger ikke taleteknologi, for ligesom vi er bevidste om teknologiens muligheder, så kender vi også dens begrænsninger. Vi er opmærksomme på de barrierer, der typisk er forbundet med implementering af taleteknologi, og vi har derfor opstillet nedenstående kriterier for succesfuldt at bruge taleteknologi.

Sådan bliver taleteknologi en succes i din organisation:

  • Opbakning fra ledelsen: Hvis ledelsen ikke er med, er ingen med. Det er kundens ansvar at sikre medarbejdermotivation, og her spiller forankring i ledelsen en væsentlig rolle.
  • God genkendelseskvalitet: Dictus SUN er nok det bedste danske tale-til-tekst-program på markedet, og for at sikre kvaliteten både nu og i fremtiden, optimerer vi løbende talegenkenderen.
  • Nem opstart: Dictus SUN kan bruges umiddelbart med naturlig og tydelig tale, helt uden træning.
  • Klar på nye vaner: Vær opmærksom på, at det kræver en vis kognitiv omstilling at gå fra manuel indtastning til fuld indtaling – det er trods alt en helt ny måde at skrive på.
  • Attraktiv pris: Hos Dictus er vi uafhængige af basisleverandører, og det betyder, at vi springer de dyre mellemled over. På den måde kan vi tilbyde talegenkendelse til en attraktiv pris.

GDPR og datasikkerhed

Dictus har kontrol over software, sprogkomponenter og produktionsdata, så vi kan garantere dig, at vi passer rigtig godt på dine data. Data bliver behandlet på en server i Danmark i et anerkendt og betroet datacenter. Vi kan lave aftaler om ”on-premises”-servere og særforanstaltninger efter behov.

Fakta om Dictus SUN

Vi bruger de nyeste maskinlæringsmetoder inden for AI til at opnå den bedst mulige genkendelse i Dictus SUN.

Vi træner vores modeller med dybe neurale netværk (DNN) og meget store datamængder, så vi automatisk kan genkende udtalevarianter som dialekter, køn m.m.

Dictus SUN er et dansk alternativ til de amerikanske techgiganters talegenkendelsesmonopoler.

~

Dictus kan garantere, at dine data ikke bliver brugt til andet end talegenkendelse. Vi sælger ikke dine data til salg, markedsføring eller personprofilering.

Dictus SUN er udviklet af firmaet Dictus ApS i samarbejde med et stort antal partnere og organisationer som Dansk Sprognævn, Dansk Sprog- og Litteraturselskab og med støtte fra Innovationsfonden.

Kontakt os hvis du vil høre mere om Dictus SUN