Medicinsk diktering

Tale-til-tekst i lægepraksis

Mange læger er vant til at diktere tekst ind på diktafon, som afleveres til en sekretær for renskrivning. Denne proces kan optimeres, da lyden automatisk kan omdannes til tekst – og blot kræve korrekturlæsning.

Hertil kommer fordelen ved at diktere teksten direkte til computeren og skærmen, som giver langt bedre overblik over det dikterede – gælder især ved lange tekster.

Effektivisering af skrivearbejdet vil frigive ressourcerne til andre opgaver.

Økonomi og leverance

Prisen for anskaffelse af løsningen består af to elementer:

  • Mikrofon: Påkrævet for god genkendelse.
  • Månedligt eller årligt abonnement.

Abonnement omfatter:

  • Webservice hosting på en sikret server hos Dictus.
  • Ordbogsadministration som sikrer en løbende udvidelse af ordbogen med en høj grad af kvalitetssikring.
  • Hotline support ved problemer med tale-til-tekst samt tekniske problemer relateret til talegenkendelse i journalsystemet. Hotline foregår via mail og telefon på normale arbejdsdage i tidsrummet 10-15.
  • Softwareopdateringer.

Professionel Medicinsk Diktering

Til medicinsk diktering tilbyder Dictus ApS Dictus SUN.

Løsningen driftes af Dictus ApS, som løbende sørger for at opdatere ordbog. Til medicinsk diktering anvendes en generel medicinsk ordbog med ca. 150.000 ord. Programmet installeres på brugerens arbejdsstation/desktop og tjekker automatisk for nye versioner efter hver genstart. På den måde er brugerne altid sikret den nyeste programversion.

DIctus SUN optager lyd, som sendes krypteret via internettet til en sikker server. Lyden konverteres til tekst, og den genkendte tekst sendes tilbage til Dictus SUN til det program og felt, som brugeren aktuelt har placeret markøren i.

Tale-til-tekst er ikke begrænset til enkelte programmer eller tekstfelter, men kan benyttes i samtlige programmer på din arbejdsstation. I de fleste Windowsprogrammer kan du tale tekst direkte ind der, hvor markøren står (fx MS-Word, Outlook, Internet Explorer og journalprogrammer). I nogle programmer dukker en dikteringboks op, hvor teksten skrives. Når du er tilfreds med teksten klikker du på knappen ”Indsæt tekst”, hvorved teksten indsættes der, hvor markøren står – eksempelvis i Novax, MS-Outlook, Chrome browser, XMO, Google Docs eller andre Windowsprogrammer.

Kontakt os for at høre nærmere om programmet og dine muligheder for at komme i gang