Case: Rigsretten

Dansk software bruger kunstig intelligens i Rigsretten

Alt hvad der er blevet sagt i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg i efteråret 2021 er blevet ”straks-transskriberet” af tale-til-tekst-software udviklet af det danske softwarefirma Dictus. Løsningen i Rigsretten er optimeret med brug af de nyeste AI-værktøjer for at få den bedst mulige talegenkendelse. Løsningen består overordnet set af en talegenkender og en editor, hvori man kan rette den genkendte tekst til.

Detaljer

Firmanavn: Rigsretten
Hjemmeside: www.rigsretten.dk

Rigsretten er en særlig domstol, der behandler sager anlagt mod ministre for deres embedsførelse. Det sker uhyre sjældent, at en sag rejses ved Rigsretten.

Talegenkenderen har Dictus trænet gennem deep learning, så den tager højde for spontan tale og retssalens særlige lydlige karakteristika. Desuden er den konstrueret ud fra den sprogbrug og det ordforråd, som benyttes i en retssal – med fokus på sprogbrugen i denne specifikke sag om adskillelse af unge asylpar. Talegenkenderen bygger på et udsnit af data fra mange kilder, bl.a. The Danish Gigaword Project (https://gigaword.dk), der er udviklet af forskere fra IT-Universitetet i København, som indeholder en milliard løbende ord fra mange forskellige domæner.

På en hvilken som helst retsdag køres al lyd fra mikrofonerne i rigsretssalen igennem Dictus’ specialiserede talegenkender og videre til en avanceret teksteditor. Herefter tilretter et hold lingvister fra Dictus den automatisk genkendte tekst, som overgives til protokolførerne fra Højesteret, der igen videreformidler referatteksten til rigsretssagens parter. Til dato er der protokolført mere end 2.000 sider af meget høj kvalitet. Det giver sagens parter grundlaget for at forberede sig optimalt under rigsretssagens forskellige faser, ligesom eftertiden kan få en detaljeret og retvisende dokumentation af afhøringerne i rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg i efteråret 2021.

Dictus formåede at udvikle løsningen i løbet af nogle travle sommeruger og var klar til testkørsel af programsetuppet et par uger før selve Rigsretten startede d. 2. september. ”Det har kun været muligt, fordi vi har udviklet en næsten tilsvarende løsning til Stortinget i Norge, hvor alt hvad der bliver sagt i Stortingssalen bliver straks-transskriberet på både Bokmål og Nynorsk”, fortæller direktør i Dictus, Jens Otto Kjærum.

Kort om Dictus

Hos Dictus har vi mere end 15-års erfaring med taleteknologi, og vi er eksperter i at udvikle specialiserede professionelle taleassistenter. Vores skræddersyede løsninger gør arbejdsdagen lettere og mere effektiv – især for dig, der bruger hænderne meget i dit arbejde.