SKI leverandør af sprogteknologisk løsninger

Dictus moderselskab PDC er blevet tildelt SKI Rammeaftale 2.18: IT-løsninger og vedligehold, delaftale 12 Sprogteknologiske løsninger på Statens og Kommunernes Indkøbsordning.

 

Prolog Development Center A/S (PDC) er blevet godkendt som SKI leverandør på Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold, delaftale 12 Sprogteknologiske løsninger. Vi er blandt de 3 firmaer som i de næste 3 år kan levere sprogteknologiske løsninger som fx talegenkendelse via SKI miniudbud. Vi kan således udvikle et stort antal sprogteknologiske løsninger til Stat, Regioner, Kommuner samt statslige virksomheder.

 

Løsningerne baserer sig primært på standardsoftware til talegenkendelse og talesyntese men også andre sprogteknologier som ordprædiktion, sprogoversættelse, audio mining/indexing mv.

 

Vi er godkendt på 4 sprogteknologiske bruttoløsninger:

  • ”Dictus Talegenkendelse” omfatter et antal produkter til effektivisering og støtte af skriveprocessen på PC’er for medarbejdere i det offentlige samt for borgere. Stand-alone PC, Client server eller cloud baserede løsninger. Vi har tidligere udviklet talegenkendelses referatskrivningssystem til Folketinget, standardproduktet Dictus-PC, simultantekstning for DR/TV2 mv.
  • ”Dictus Mobil” til skriveeffektivisering og skrivestøtte på Smartphones og Tablet PC’er. Løsningerne kan benytte sprogteknologier som er cloud baserede eller afvikles off-line på enheden. Vi har tidligere udviklet Dictus Android hvor SMS og email tekst indtales og prototype på døvetolknings tablet.
  • ”Dictus Telefoni” er talegenkendelse og talesyntese på telefontjenester til automatisering og effektivisering af selvbetjeningsløsninger via alle typer af telefoni. Vi har tidligere udviklet tale FAQ / omstilling / trafikinformation samt outbound crew caller.
  • ”Dictus SpeechLogic” er løsninger hvor sprogteknologier benyttes til automatisering og effektivisering af analyse og/eller produktionsprocesser som eksempelvis søgning og indeksering i audio som fx indeksering i video og lydoptagelser eller produktions opgaver som fx talestyret sortering eller registrering. Sprogteknologien giver Institutioner og enheder mulighed for at automatisere og effektivisere processer, på helt nye og innovative måder. Vi har udviklet ”Speech Directed Sorting” og prototype til andre formål.

Sprog: Samtlige bruttoløsninger kan leveres på dansk samt på forskellige udenlandske sprog afhængig af løsningen og det benyttede standardprogrammel. Alle fire løsninger kan leveres på Engelsk, Svensk, Norsk, Finsk, Tysk, Fransk mv. SKI aftalen ventes at blive idriftsat i november 2013.

For mere information om SKI henvises til www.ski.dk samt pressemeddelelse https://www.ski.dk/nyheder/Sider/Det-offentliges-indkoeb-af-it-loesninger-bliver-lettere-med-ny-rammeaftale.aspx

Vi har efterhånden opnået en genkendelsesprocent på 96-98% på Nyhederne kl. 19 på TV 2.

 

Pia Notlev, projektleder på TV 2 Danmark